Změna pro Prahu 12 - Volební program 2014-2018
Logo

Změna pro Prahu 12

Volební program Změny pro Prahu 12 pro období 2014-2018


Vážení spoluobčané,

místní politika je na rozdíl od vysoké politiky naše každodenní zkušenost ať již spokojenost, či nespokojenost s místem, kde (a jak) žijeme. Náš volební program vychází ze zkušeností s prací v naší obci a zohledňuje připomínky a přání Vás občanů, které zastupujeme.

Úřad pro občany


Úvod:

Také jste si při prázdninovém cestování všimli, jak vypadají centra měst třeba v jižních Čechách? Krásně upravená náměstí, kam je radost jít jen tak na procházku nebo do jedné z mnoha hospůdek na večeři. Zamysleli jste se, kam byste pozvali návštěvu na podobnou procházku, nebo na večeři v Modřanech? Dle našeho názoru bohužel asi nikam, pokud se před návštěvou nemáme stydět za to, co všechno modřanská samospráva dopustila. Centrum Modřan bylo v kompletním, byť opotřebeném stavu naposledy koncem šedesátých let. Od té doby zmizela původní zástavba, naopak přibyly paneláky, parkoviště před obchodním domem, prochází tudy čtyřproudová silnice, po okraji jezdí tramvaj, ale až za silnicí, na náměstí jsou celkem tři křižovatky a tři zastávky městské dopravy. Účel náměstí, jak jej známe z jiných měst, tak proto neplní ani náznakem. Pojďme udělat něco pro to, aby se další generace nemusely stydět za to, kde žijí. Vytipujme lokality, ve kterých vytvoříme mini centra s vybavením pro kulturní vyžití a shromažďování lidí s vůlí se vidět a popovídat si. Vytvořme takovou zajímavost na území naší městské části, podle které si nás budou všichni pamatovat – třeba rozhlednu na Točné, která má potenciál stát se oddechovým místem naší městské části nebo biotop na koupání jako mají v sousedním Radotíně nebo solární koupaliště s vodou ze lhoteckého potoka.

Naše městská část má podobný počet obyvatel, jako krajské město. Třeba takové České Budějovice mají Jihočeské divadlo, Studentské univerzitní divadlo, Malé divadlo, Jihočeskou komorní filharmonii, hromadu kin. V naší městské části je jedno kino na pokraji zavření, a to je asi všechno. Kulturní aktivity vytvářejí duši města a tohle všechno naše městská část postrádá. V Českých Budějovicích je celkem 23 středních škol. My vytvořme podmínky pro obnovu zrušeného gymnázia a podpoříme vznik dalších středních škol a učilišť. Umíte si představit, že by třeba ve zmíněných Českých Budějovicích byla jenom jedna pošta s věčnými frontami? Nikoli, je jich tam devět. Proč to někde jde a u nás ne? Proč si to necháme líbit? Smíříme se s tím, že žijeme na periferii? Tyto otázky si klademe a budeme na nich pracovat.

Cílem Změny pro Prahu 12 je dosažení a udržení stavu, kdy občané považují radnici za místo, kde se jim dostane včasné a kvalifikované pomoci při řešení jejich potřeb bez ohledu na jejich smýšlení či politickou příslušnost.

Změna pro Prahu 12 bude usilovat o řešení všeho, co občané považují za problémové, nefunkční a dlouhodobě neřešené.

Vnímáme, že na sídlišti je problém s parkováním a s bezpečností. Dostatek míst k zaparkování považujeme za odpovědnost radnice, a dokud nebude parkování dostatečně vyřešeno, nechceme, aby policie parkování mnohdy nesmyslně postihovala, byť by si k tomu důvod našla. Nechceme, aby se slušný občan musel obávat, že ráno najde auto olepené od městské policie kvůli špatnému parkování, nebo ho v horším případě nenajde vůbec, protože se zde krade. Rozumíme tomu, že pokud není k dispozici legální parkovací místo, nezbývá občanům nic jiného, než zaparkovat nelegálně. Necháme vypracovat studii, jejímž výstupem bude inventura skutečného počtu parkovacích míst a stanovení počtu míst potřebných s ohledem na počet obyvatel s takovou rezervou pro to, aby v rozumné vzdálenosti mohly zaparkovat i návštěvy, řemeslníci a podobně.

Pokud se zjistí, že parkovacích míst je méně, než je potřeba, budeme hledat řešení, například výstavbu parkovacích domů. Nepřipustíme privatizaci parkovacích míst způsobem, který nepřinese další místa a pouze zpoplatní ta stávající.

Chceme dosáhnout stav, kdy občan bude městskou policii považovat za potřebnou, prospěšnou, a když potká policistu, navzájem se pozdraví. Naopak považujeme za nutné, aby policisté si byli vědomi toho, že naprostá většina občanů jsou slušní lidé, chovali se k nim podle toho a nepovažovali občany za lovnou zvěř.

Chápeme, že centrum města k sobě přitáhne kulturu, školy, slušné restaurace. Pro naše občany není výhodný stav, kdy velká pražská radnice podporuje zavádění parkovacích zón, které jsou nastaveny jednoznačně ve prospěch místních obyvatel. A nevýhodně pro obyvatele čtvrtí vzdálenějších od centra. Místní v centru získají parkovací kartu za 700 Kč na rok a k tomu mají po ruce veškerou kulturu, školy, prostě to, co odsály z vnějších městských částí, zatímco obyvatelé Prahy 12 za tím musí cestovat a na parkovací kartu nemají nárok. Jsme snad občané druhé kategorie? Díváme se na věc tak, že stejně, jako obyvatelé centra potřebují projíždět naší městskou částí, když jedou na víkend, my potřebujeme jezdit do centra a nechceme, aby nám centrální městské části toto znepříjemňovaly pro nás nedostupnými parkovacími zónami. Budeme jednat o vyřešení této diskriminace.

Starosti ve veřejném prostoru jsou i starostmi starosty

Průhledné a efektivní hospodaření

Promyšlená výstavba

Zvýšíme atraktivitu naší obce

Doprava, která pomáhá, ale neobtěžuje

Životní prostředí

Zlepšíme bezpečnost pro občany

Zdravotnictví a sociální péče

Naše obec není jen pro bohaté, zdravé a schopné…

Podnikání

Školství, kultura a volný čas

Dobrá škola je podmínkou dobré budoucnosti.


KDYŽ ZMĚNA, TAK K LEPŠÍMU
Informace o aktuálním dění naleznete na www.modranskenoviny.cz