Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení Ing. Vladimír Volráb
Věk 64
Povolání Autorizovaný inženýr
Region Praha 12, Točná
Místo na kandidátce 8
Politická příslušnost nezávislý

Obsah

Motto

Mám zájem vytvářet zdravé prostředí v Praze 12, a to i v jejích okrajových částech.

O mně

Dětství a studia jsem prožil v Praze na Hanspaulce. Od roku 1998 žiji na Točné. Po ukončení studia ČVUT fakulty elektrotechnické v roce 1981 jsem zahájil profesi v oboru digitalizace přenosu telefonního signálu v Praze a následně pak řídil výstavbu a provoz. Zkušenosti jsem rozvinul při vedení projekčního oddělení. V roce 1992 jsem spoluzaložil a vedl telekomunikační projekční a inženýrskou organizaci. V letech 1997 až 9 jsem získával zkušenosti činnosti v oboru prodeje a servisu automobilů a pak jsem se vrátil do telekomunikací. Zde jsem řídil výstavbu a provoz optických sítí v Praze. Od roku 2000 jsem zodpovídal za výstavbu a následný provoz DataCenter společnosti T-Systems.

Proč jsem se rozhodl vstoupit do politického života

Mým zájmen není dělat politiku, rozhodl jsem se nabídnout své znalosti, schopnosti a zapojit se do samosprávy obce s cílem efektivního rozvoje Prahy 12.

Proč kandiduji na Praze 12

20 let žiji v Praze 12 na Točné a jsem zde doma. Považuji za důležité realizovat oprávněné požadavky spoluobčanů a ne jen o nich mluvit. V minulých obdobích jsem působil ve stavební komisi pro Komořany, Cholupice a Točnou. Od roku 2013 jsem aktivní v petičním výboru Pro kanalizaci na Točné.

Kontakt na mě

volrab.vladimir@volny.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Napomoci k systémovému řešení závažných problémů v rozvoji životních podmínek pro život obyvatel Prahy 12 nejen v Modřanech, ale také v dalších částech Prahy 12. Nabízím k tomu své odborné zkušenosti a znalosti získané při návrzích a provozování infrastruktury sloužící pro běžný život, ale také bezpečnost obyvatel, škol a podobných zařízení.Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12