Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení Ing. Radmila Kapasná
Věk 58
Povolání učitelka na gymnáziu
Region Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce 7
Politická příslušnost členka strany KDU-ČSL

Obsah

Motto

Rodina – základ společnosti

O mně

Po ukončení studia na VŠCHT, jsem rok pracovala na fakultě této školy a potom jsem učila na UŠ. Dlouhá léta jsem se plně věnovala své rodině. Po skončení mateřské pracuji jako učitelka na gymnáziu. Od roku 2000 pracuji též jako finanční poradce. Od roku 2014 jsem také zastupitelka MČ Praha 12.

Proč jsem se rozhodla vstoupit do politického života

Mojí první účastí na veřejném životě byla má spoluúčast při zakládání mateřské školky Studánka, kterou navštěvovaly všechny moje děti, tři syni (dnes 33, 31 a 29) a dvě dcery (dnes 26 a 21) Do Modřan jsem se přistěhovala v roce 1989 a hned mi přirostly k srdci. V roce 2014 jsem se stala zastupitelkou MČ Prahy 12, abych bojovala hlavně proti megalomanství developerů a podařilo se mi od developera Skanska vybojovat uzamykatelná stání pro původní obyvatele ulic Rorýsová a K Vystrkovu. V tomto období jsem pracovala v komisi Prevence sociálně-patologických jevů, kde jsem se zabývala problémem bezdomovectví a vypracovala jsem strategický dokument „Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12“.

Proč kandiduji na Praze 12

Jak už jsem napsala výše. Modřany považuji za svůj domov, který si přeji jen zkrášlovat a ne kazit nabubřelými projekty. A touto cestou mám k tomu příležitost, jak jsem se o tom jako zastupitelka přesvědčila. Dále bych ráda dokončila, co se mi podařilo splnit jen částečně.

Kontakt na mě

kapasna@seznam.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Budu pokračovat v boji proti zvůli developerů a bojovat, aby v okolí probíhajících staveb se dalo žít, ne pouze vegetovat. Budu se zasazovat, aby na Praze 12 bylo dostatek MŠ a ZŠ a všechno potřebné občanské vybavení.
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12