Logo

Změna pro Prahu 12

Kdo jsme?

Jsme Vaši sousedé, kamarádi, spolužáci a přátelé. Bydlíme tu s Vámi - někteří od dětství, jiní až dospělosti - a máme rádi Prahu 12. Není nám lhostejné, co se zde děje a jak bude Praha 12 vypadat zítra či za 12 a více let.

Jak jsme vznikli?

Na začátku jsme měli dva zastupitele zvolené za KDU-ČSL ve volbách 2002, kteří byli v opozici v zastupitelstvu městské části Praha 12. Když kandidátka získala 33 404 hlasů.

Příjmení, jméno Získané hlasy
MUDr. Philipp Tom 1 508
PhDr. Rázková Daniela 1 404

Upozorňovali spoluobčany na rozhodnutí rady a zastupitelstva. Vedení radnice příliš nehledělo na názory a potřeby občanů. A nedělalo si z opozice velkou hlavu.

Na podzim 2004 arogance radnice vyvrcholila návrhem vést přípojku na Pražský okruh středem čerstvě přestavěného areálu statku Šabatka v Komořanech, prodaného právě městskou částí Praha 12 soukromé škole. To byla poslední kapka, kterou přetekla číše trpělivosti obyvatel Prahy 12. Ještě na podzim roku 2004 bylo založeno občanské sdružení „Sdružení občanů Prahy 12“, které začalo kromě kauzy napojení Modřan na okruh sledovat veškeré dění v Praze 12 - především stavební kauzy, různé zásahy do přírody a prodeje majetku městské části. Občanské sdružení blízce spolupracovalo se zastupiteli zvolenými za KDU-ČSL a se zástupci Strany zelených.

V říjnu 2005 vyvrcholila spolupráce založením opozičních novin. Modřanské noviny od té doby vycházejí minimálně dvakrát ročně nákladem 24 tisíc kusů. Dalším krokem spolupráce Sdružení občanů Praha 12 s KDU-ČSL a Stranou zelených bylo složení společné kandidátky do místního zastupitelstva ve volbách na podzim 2006. Již v nich tak kandidovala ZMĚNA PRO PRAHU 12.

Občané ve volbách ocenili dlouhodobou práci opozice na radnici. Koalice ZMĚNA PRO PRAHU 12 tak získala 20,3 %, tedy 112 836 hlasů, což nám přineslo 7 míst v 35 členném zastupitelstvu.

Příjmení, jméno Získané hlasy
Ing. Antoš Josef 3 233
Mgr. Boublík Zbyněk 3 370
Kerouš Karel 3 525
MUDr. Philipp Tom Ph.D. 3 629
Mgr. Philippová Štěpánka 3 501
PhDr. Rázková Daniela 3 709
Ing. Tylová Eva 3 697

I po tomto volebním úspěchu zůstali zastupitelé za ZMĚNU PRO PRAHU 12 v opozici a dál upozorňovali na zjevné chyby a přešlapy vedení radnice.

Během volebního období 2006 až 2010 s námi začala spolupracovat další občanská sdružení vznikající v místech, kde radnice necitlivě zasahovala do životů místních občanů - OS Písková, Na Havránce a Na Obzoru.

Protože jsme se rozhodli netříštit svoje síly, ale ukázat, že se dokážeme domluvit v zájmu lepšího života v Praze 12, rozhodli jsme se pro letošní komunální volby sestavit ještě širší volební uskupení se stejným názvem i cílem – ZMĚNA PRO PRAHU 12 - za Prahu 12 krásnější a přívětivější.


Změna je možná, ne však jednoduchá (krátký pohled na minulé volební období)

Změna pro Prahu 12 za vás bojovala již v předchozích volebních obdobích, v tom posledním se povedl velký kus práce.

Vznik první koalice po volbách v roce 2010, pod vedením ČSSD, byla jediná možnost, jak po dlouhých patnácti letech přerušit vládu Petra Hány na Praze 12. Vzhledem k obrovským problémům, které nastaly na začátku roku 2012 v tehdejších Věcech veřejných, však nebylo možné udržet většinu osmnácti hlasů pro pokračování koalice. Za situace, kdy se strana Věci veřejné začala hroutit, muselo dojít k novému pokusu sestavit většinovou koalici stran, které se budou schopny domluvit na dalším fungování radnice.

Shodu nad podobou rozpočtu a fungováním radnice se podařilo nakonec dojednat s TOP09 a ODS. Přestože jsme měli (a máme) rozdílné názory na mnoho různých věcí (nejzásadnější je asi diametrálně odlišný pohled na styl vedení radnice v letech 1995-2010 pod vedením Petra Hány a na schvalování dalších a dalších developerských projektů), dokázali jsme se nakonec dohodnout na vzájemně smysluplných podmínkách spolupráce.

Proč jsme nemohli pokračovat

Se svými šesti mandáty v zastupitelstvu (z celkových 35) jsme však neměli sílu přehlasovat své koaliční partnery v případě sporných situací. Proto jsme jako pojistku uvedli podmínky, za jakých je koaliční smlouva neplatná, abychom v zásadních věcech nemohli být obcházeni. Přesto k tomu začalo docházet. Nejprve za pomoci hlasů ČSSD, následně s pomocí KSČM. Neměli jsme sílu změnit odhlasovaná rozhodnutí, se kterými jsme zásadně nesouhlasili, a proto nezbylo než odstoupit.

Nelpět na obsazených postech je schopnost, která patří k realistické politice. Odejít tak, aby mezi rozcházejícími se partnery bylo možné předat rozdělanou agendu a pokračovat ve spolupráci na užitečných věcech, je ještě těžší. Jsem rád, že se to nakonec uspokojivě podařilo, přestože některé nálepkující výroky na naši adresu byly velmi nepříjemné.

Co se podařilo

Změna pro Prahu 12 za vás bojovala již v předchozích volebních obdobích, v tom posledním se povedl velký kus práce. Po patnácti letech došlo díky nám konečně k výměně starosty. Dokázali jsme prosadit zásadní omezení výherních hracích automatů. Hlas občanů začal být při jejich sporech s developery nebo jiných potížích konečně alespoň částečně respektován. Kromě jediného případu nedošlo ke schválení nových developerských projektů, které se navenek tváří jako „rozvoj městské části“, ve skutečnosti přinesou jen další zhoršení v kvalitě života občanů a velké náklady městské části do budoucna. U dříve schválených projektů z doby starostování Petra Hány, které právně již nebylo možné zastavit, se podařilo dojednat co nejlepší podmínky přístupu developerů, které byly dříve nemyslitelné. Uvádíme například dar YIT na infrastrukturu, kdy 15 milionů má být použito na vybudování komunitních center v Modřanech a v Komořanech.

Proti dřívějším obdobím, kdy radnice bez ohledu na nové i stávající obyvatele nechala postavit téměř cokoliv, jde o obrovskou změnu k lepšímu. Podařilo se toho dosáhnout díky pouhým šesti hlasům z 35členného zastupitelstva. Došlo i k mnoha dalším úspěchům, o některých se zmiňují kolegyně a kolegové ve svých příspěvcích.

V neposlední řadě snad přece jen dochází ke změně atmosféry i mezi jednotlivými stranami na radnici. Dříve zde panovala atmosféra, že kdokoliv v radniční opozici je nepřítel téměř na smrt. Politický oponent má sice v mnoha věcech odlišný názor, ale nemusím ho kvůli tomu nenávidět a mohu se alespoň snažit pochopit důvody, které ho k jinému názoru vedou.

Jak dál?

Doufám, že v politice, a to i v komunální, ztratí vliv lidé, kteří při neshodě upřednostňují rozdmýchávání nejnižších lidských pudů před vzájemným respektem. Doufám, že do zastupitelstva budou zvoleni lidé, u kterých bude zcela nepochybné, že zájem celku je jim vždy bližší než zájem na ně napojených lobbystických zájmových skupin. Proto volte Změnu pro Prahu 12!

V komunálních volbách 2010 do Zastupitelstva Městské části Praha 12 uspělo celkem 6 politických subjektů, které překročily povinnou 5% hranici. Z voleb tak vzešlo 35 členů zastupitelstva, kteří za jednotlivé subjekty kandidovali.

V průběhu volebního období 2010 – 2014 došlo k několika výměnám a přestupům, a to nejen ve složení zastupitelstva. Dvakrát se volilo vedení Prahy 12, rada městské části včetně starosty, jeho zástupců a jednotlivých radních. Někteří zastupitelé také změnili v průběhu volebního období politickou příslušnost.

Poprvé zastupitelstvo volilo vedení radnice 14. 12. 2010. Na základě této volby vzešla Rada MČ Praha 12 složená ze zástupců ČSSD, Změny pro Prahu 12 a Věcí veřejných.

27. 4. 2012 zastupitelstvo část členů rady odvolalo a jmenovalo členy nové. Z této volby se utvořila nová rada tvořená zástupci TOP09, ODS a Změny pro Prahu 12.

Z důvodu dlouhodobého porušování uzavřené koaliční smlouvy zástupci Změny pro Prahu 12 k datu 25. 3. 2014 odstoupili ze svých funkcí v radě.

V průběhu volebního období se svého mandátu vzdalo celkem 5 zastupitelů, a to z Věcí veřejných a ODS. Ti byli bezprostředně nahrazeni novými členy, dle pořadí z volebních kandidátek jednotlivých politických subjektů. Někteří členové zastupitelstva také tzv. převlékli kabát, opustili své politické kluby a v nadcházejících volbách kandidují za jiné subjekty. Jiří Soukup vystoupil z TOP 09, nyní kandiduje za subjekt Pro Prahu. Dalším podobným případem je Ivana Kyliánová Matoušková, která se mandátu člena zastupitelstva vzdala ke dni 29. 5. 2013. Ač původně zvolená za VV, nyní rovněž kandiduje za subjekt Pro Prahu. Řady klubu ODS opustil zastupitel Eugen Satran, který dnes kandiduje za Občanskou konzervativní stranu. Na posledním zářijovém zastupitelstvu z klubu Změny pro Prahu 12 vystoupila Eva Tylová, která v průběhu loňského roku vystoupila ze Strany zelených, za kterou nyní kandiduje.

Zase Hánova rada a zrada

Většina současné rady se přímo účastnila předešlé Hánovy vlády: Z. Rybářová (ODS), H. Jandová (TOP09 dříve SNKED), J. Fremr (ODS dříve Unie svobody). Nebránili tomu, aby se Petr Hána vrátil na plný úvazek v říjnu 2013 na radnici jako asistent Z. Rybářové. Názorná paralela by byla taková, jako by se poslanec stal asistentem jinému poslanci. Přitom Petr Hána nemá na asistenta ani vzdělání, a tak si vyjednal výjimku u starosty Petra Prchala dříve člena ODS.

V současnosti je neúplná 5členná rada, která je složena z lidí ODS a TOP09. Místo toho, aby tito lidé se slabým mandátem dělali udržovací rozhodnutí, pouští se do dalších stavebních projektů pro nové developery a připravují prodeje majetku městské části. O tom, jak silná tato skupina je, vypovídá její lídr - starosta: ve vlastní straně je zařazen pro své neúspěchy na 19. místo kandidátky TOP09. Současní radní rozhodují, jako by měli v zastupitelstvu většinu. Bohužel současný stav legislativy jim umožňuje dělat v rámci rady důležitá rozhodnutí, která jsou pro městskou část směrodatná a jejichž dopady jsou mnohdy negativní. Současní radní se opět chovají jako realitní makléři. Je to jasné! Víme, co změnit…
Informace o aktuálním dění naleznete na www.modranskenoviny.cz