Logo

Změna pro Prahu 12

Naši kandidáti do komunálních voleb 2018


 1. PhDr. Daniela Rázková, 56 let, novinářka, zakladatelka o.p.s. Polovina nebe, starostka Městské části Praha 12 od roku 2014 až 2016, zastupitelka Městské části Praha 12, členka strany KDU-ČSL
 2. Mgr. Zbyněk Boublík, 43 let, tiskový mluvčí, zastupitel Městské části Praha 12, člen strany Starostové a nezávislí
 3. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., 62 let, děkan na Fakultě strojní ČVUT v Praze, předseda Sdružení občanů Prahy 12, zastupitel Městské části Praha 12, bez politické příslušnosti
 4. Květa Ruterlová, 57 let, referent správy bytů, bez politické příslušnosti
 5. MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, 49 let, lékař, zastupitel Městské části Praha 12, člen KDU-ČSL
 6. Ing. Jindřich Bašta, 61 let, živnostník, člen občanských sdružení Levského a Vazovova, bez politické příslušnosti
 7. Ing. Radmila Kapasná, 58 let, středoškolská učitelka, členka strany KDU-ČSL
 8. Ing. Vladimír Volráb, 64 let, autorizovaný inženýr, člen Petičního výboru pro vybudování kanalizace na Točné, bez politické příslušnosti
 9. PhDr. Petr Kopáček, 38 let, manažer komunikace, člen KDU-ČSL
 10. Mgr. Lukáš Horna, 28 let, bezpečnostní analytik, člen KDU-ČSL
 11. Ing. Jiří Flieger, 51 let, projektový inženýr, Sdruženi občanů Pisková - Na Havránce, bez politické příslušnosti
 12. Bc. Oldřich Kinduch, 56 let, velitel hasičů, bez politické příslušnosti
 13. Pavel Burda, 65 let, elektromechanik, důchodce, bez politické příslušnosti
 14. Tomáš Mrázek, 27 let, obchodní manažer, člen KDU-ČSL
 15. Ing. Jan Mikulecký, 38 let, ekonom, analytik, člen Konzervativní strany
 16. Václav Dlouhý, 78 let, OSVČ, konstruktér, projektant, bez politické příslušnosti
 17. Mgr. Štěpánka Philippová, 49 let, klinický logoped, bez politické příslušnosti
 18. Doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D., 46 let, vysokoškolský pedagog, bez politické příslušnosti
 19. Mgr. Daniel Feranz, Ph.D., 38 let, vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení Ministerstva vnitra ČR, člen KDU-ČSL
 20. Jan Kapasný, 32 let, laborant, člen strany KDU-ČSL
 21. Mgr. Renáta Justová, 52 let, učitelka ZŠ, členka strany KDU-ČSL
 22. Bc. Jarmila Fuksová, 56 let, koordinátorka prevence kriminality a komunitního plánování, bez politické příslušnosti
 23. Aleš Pelka, 41 let, šéfkuchař, občanské sdružení Zimova, bez politické příslušnosti
 24. Jaroslav Hůrka, 40 let, projektový manažer, bez politické příslušnosti
 25. Ing. Jan Karas, 56 let, technik, člen strany KDU-ČSL
 26. Ing. Josef Vrána, 69 let, důchodce, podnikatel, bez politické příslušnosti
 27. Ing. arch. Michal Sborwitz, 73 let, architekt, bez politické příslušnosti
 28. Dipl. Ing. Petr Zuska, 55 let, OSVČ, bez politické příslušnosti
 29. Ing. Ariana Fialová, Ph.D., 41 let, specialistka v oboru klinických studií, členka Sdružení občanů Prahy 12, bez politické příslušnosti
 30. Ing. Josef Dařílek, 84 let, důchodce, člen KDU-ČSL
 31. Helena Holková, 45 let, asistentka, členka KDU-ČSL
 32. Jiří Kopr, 57 let, strojník, bez politické příslušnosti
 33. Václav Stráník, 48 let, OSVČ, bez politické příslušnosti
 34. Mgr. Alexander Holko, 53 let, obchodní manažer, člen KDU-ČSL
 35. Ing. František Kapasný, 59 let, OSVČ, člen KDU-ČSL
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12