Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení Mgr. et Bc. Martin Niklas
Věk 31
Povolání učitel na gymnáziu
Region Praha 12, Komořany
Místo na kandidátce 35
Politická příslušnost bez politické příslušnosti

Obsah

Motto

Kalokagathia – soulad a vyváženost tělesné a duševní stránky tvoří dokonalost člověka

O mně

Po ukončení gymnázia jsem se začal věnovat výchově sportovců v několika florbalových oddílech. V této činnosti jsem pokračoval i během studia na FTVS UK. V práci s mládeží pokračuji i nyní - již sedmým rokem jako učitel tělesné výchovy a sportovní přípravy na gymnáziu.

Proč jsem se rozhodl vstoupit do politického života

Protože bydlím celý život v Praze 12, kam jsem chodil do školky i školy, mohu porovnávat situaci v oblasti školních i mimoškolních zařízeních dříve a nyní. Není mi lhostejné, že řada školních zařízení patřících městské části Praha 12 byla dříve prodána a nyní nestačí kapacity např. ve školkách a jeslích.

Proč kandiduji na Praze 12

Od narození jsem vyrůstal v této městské části a velmi mě zajímá, jak se tato část Prahy bude rozvíjet i nadále, zejména jaké podmínky vytvoří pro nejmladší generaci – děti a dospívající mládež.

Kontakt na mě

nikisport@centrum.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

S ohledem na svoji profesi a zkušenosti bych se rád věnoval rozvoji volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jako učitel jsem přesvědčen, že každý předmět ve škole má nezastupitelné místo z pohledu komplexnosti rozvoje dítěte. Chci se zasadit o podporu maximální časové dotace pro sportovní aktivity v rámci výuky na školách. Jsem přesvědčen, že fyzicky zdatní žáci budou pak lépe zvládat nároky na ně kladené nejen v ostatních předmětech, ale budou i odolnější vůči stresům běžného života. Vyspělost společnosti je dána kvalitou péče o nejslabší spoluobčany, tedy o staré osoby a děti. Proto bych rád své zkušenosti a odborné znalosti věnoval této oblasti.
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12