Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení Květa Ruterlová
Věk 58
Povolání úřednice - správa bytového a nebytového fondu
Region Praha 12, Kamýk
Místo na kandidátce 4
Politická příslušnost bez politické příslušnosti

Obsah

Motto

„Nestačí si přát a chtít dokázat, ale snažit se a dokázat“.

O mně

Žiji na sídlišti Kamýk již 38 let. Toto místo se stalo mým domovem, zde jsem vychovala své děti, zde prožívám radosti i starosti všedního dne stejně tak jako všichni, kdo zde mají, stejně tak jako já svůj domov, své zázemí, svou jistotu a bezpečný přístav.

Proč jsem se rozhodla vstoupit do politického života

Vzhledem k místu, kde převážnou část mého života žiji, tedy pražské části sídliště Kamýk, mne velmi trápí, že v posledních letech došlo k zahuštění dosavadní zástavby. Zároveň s plánovanou trasou stanice metra, se stále více setkáváme se záměry developerů využít volné plochy pro novou výstavbu vysokopodlažních domů bez ohledu na stávající nedostatečnou infrastrukturu. Nechci sobecky diktovat, co je ještě akceptovatelné a co už je pouhá honba za zisky developerských firem. Nicméně není mi lhostejná kvalita života v lokalitě, která mne obklopuje a to je důvod, proč se již několik let snažím hájit zájmy občanů, kteří jsou mými sousedy, přáteli nebo se kterými mne pojí pouze a právě místo, kde žijeme. Chci veřejně vyjádřit, že jsou limity, které je dobré respektovat a ne plundrovat prostor za každou cenu. Mám vůli a chuť pracovat v rámci svých možností a zkušeností pro spoluobčany, naslouchat jim a snažit se nalézt přijatelná řešení. Jsem si vědoma, že se nelze zavděčit všem, přesto chci hledat cesty, jak vytvářet prostředí příjemné pro co nejširší skupinu obyvatel nejen na našem sídlišti, ale v rámci celé městské části Prahy 12. Nepovažuji to za nemožné.

Proč kandiduji na Praze 12

Nikdy nebylo mým cílem stát se politikem, ale zároveň mi není lhostejný současný stav rozvoje Městské části Prahy 12. Na našem sídlišti vznikla necitlivá zástavba, která celkově zhoršila životní podmínky všech stávajících i budoucích obyvatel sídliště. Vadí mi, že vedení radnice neřeší katastrofální situaci s parkováním a celkovou vybavenost sídlišť v celé naší městské části. Velmi obdivuji nasazení, slušnost a vytrvalost všech zastupitelů za Změnu pro Prahu 12, kteří vždy vystupovali za zájmy občanů. Věřím, že na místní úrovni není politikaření na místě. Na této úrovni je nezbytné řešit každodenní komfort nebo naopak diskomfort nás všech občanů bez ohledu na politickou příslušnost. Zdroje je nutné využívat pro rozvoj dané oblasti, zajímat se o nejpalčivější problémy a akutně, případně některé s delším časovým horizontem řešit tak, aby bylo dosaženo optimálního řešení.

Kontakt na mě

kvetaruterlova@seznam.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Chtěla bych se zasadit o lepší komunikaci radnice s občany, dát větší důraz na názory občanů a hledání kompromisu a ne arogantně protlačovat řešení, která vyhovují pouze jedné straně. Chtěla bych, aby i komunální politika měla svoji úroveň a aby si občané mohli své radnice vážit. Chci zůstat sama sebou a dělat cokoli užitečného pro obyvatele naší městské části.
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12