Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení Ing. Jiří Flieger
Věk 51
Povolání Projektový inženýr
Region Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce 11
Politická příslušnost bez politické příslušnosti

Obsah

Motto

Zatím co si na Smolíčkovi Pacholíčkovi smlsne kdejaká havěť,....... jeleni se klidně pasou.

O mně

Narodil jsem se v roce 1967 v Praze a v Modřanech žiji od narození. To je mimochodem zejména hlavní důvod, proč mám k tomuto regionu i osobní vztah a není mi jeho další osud lhostejný. Po absolvování základní školy v Modřanech, kde jsem prošel jak základní školou K Dolům tak také školou T.G.Masaryka, jsem vystudoval SPŠ strojní v Betlémské ulici. Své vzdělání jsem nakonec dokončil na ČVUT, Fakulta strojní. Po ukončení studia a získaní pracovních zkušeností jsem zastával různé pracovní pozice, zejména v projektovém managementu. V současné době se věnuji vlastnímu podnikání a mým cílem je vybudovat prosperující, pružnou a nebyrokratickou společnost. Mezi mé zájmy patří kolo, lyže, cestování a sportovní rybolov, kde aktivně pracuji ve spolku ČRS-MO Praha 4 Modřany. Vedle toho jsem také „věrný“ svému příjmení tím, že miluji letadla a létání. Nejsem členem žádné politické strany, nicméně další vývoj Modřan resp. Prahy 12 mi není vůbec lhostejný. Proto jsem se rozhodl aktivně zapojit do veřejného života.

Proč jsem se rozhodl vstoupit do politického života

Rozvoj Modřan a celé Prahy 12 mi není vůbec lhostejný. Se spoustou věcí, které se "u nás" zejména v posledních letech dějí nesouhlasím a proto jsem se rozhodl spíše než nadávat "u piva" pokusit se to nějak změnit nebo alespoň ovlivnit. V letech 2008 - 2012 jsem aktivně působíl v O.S. Písková - Na Havránce, kde jsme se snažili hájit naše životní prostředí a zejména zájmy občanů, našich sousedů z Prahy 12. Vedle toho se velkou měrou spolupodílím na tvorbě internetového zpravodaje regionu "Mořanské noviny".

Proč kandiduji na Praze 12

Současný rozvoj a vývoj našeho regionu, tzn. Prahy 12 se mi ani trochu nelíbí a nechci jednou zjistit, že žiji v městské části s nejhoršími podmínkami pro bydlení. Nelíbí se mi stále nekončící, bezkoncepční výstavba a silové prosazování megalomanských projektů bez naslouchání hlasu veřejnosti. Chtěl bych, aby slovo "zastupitel" skutečně naplňovalo svůj význam....zastupovat občany, kteří mi věří a proto mi dávají i svůj hlas.

Kontakt na mě

jiri.flieger@volny.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Chtěl bych se zasadit za radnici, která bude "otevřená" pro své občany a bude hájit jejich zájmy před zájmy developerských společností. Rád bych se zasadil o koncepční, urbanistickou studii našeho regionu, neboť současná výstavba se mi jeví jako bezkoncepční a necitlivá ke stávající výstavbě a zejména k jejím obyvatelům. Společně se svými kolegy se zasadím o lepší podmínky pro sport a využití volného času, neboť současná a "opěvovaná" cyklostezka podél Vltavy mi spíše připadá jako dálnice D1 v pátek odpoledne, kde je rizikem se tam vůbec objevit a zároveň dětské hřiště s asfaltovým povrchem budované z financí EU mi jako odpovídající místo na fotbálek a dětské hry vůbec nepřipadá. Chtěl bych, aby i komunální politika měla svoji úroveň, aby si obyvatelé mohli své radnice vážit a aby veřejná zasedání zastupitelstva nevypadala jako bezduché výjevy z hospody páté cenové skupiny.
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12