Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení Ing. Jindřich Bašta
Věk 61
Povolání OSVČ - živnostník, stavební technik, inženýrink
Region Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce 6
Politická příslušnost bez politické příslušnosti

Obsah

Motto

Neničme si zbytečně své okolí.

O mně

Absolvoval jsem strojní fakultu pražského ČVUT. Pak jsem se pracovně pohyboval v oblasti rekonstrukcí a výstavby teplovodních rozvodů po celé Praze. Do Modřan jsem se přistěhoval v roce 1985 a od té doby zde žiji s rodinou.

Proč jsem se rozhodl vstoupit do politického života

Do komunální politiky jsem se dostal svým členstvím v komisi pro územní rozvoj, v komisi pro nakládání s obecním majetkem a v komisi dopravy, které jsou zřízeny jako poradní orgán Rady městské části Prahy 12. Důvodem k mému členství v uvedených komisích bylo získat přehled o krocích našeho úřadu a mít možnost tyto kroky nějakým způsobem korigovat v zájmu zdejších obyvatel. Zajímal jsem se především o nežádoucí zahušťování naší městské části.

Při nastěhování do Modřan v roce 1985 patřila zdejší městská část mezi části Prahy s velkým podílem zeleně (Modřanská rokle, Komořany, Točná, Cholupice atd.) a o zdejších sídlištích bylo možno říci, že jsou v porovnání s jinými pražskými sídlišti velkoryse řešená s velkým odstupem mezi jednotlivými domy a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými domy. To vše už pozvolna začíná neplatit. Bohužel. Rád bych tento neutěšený trend pozastavil. V místě bydliště spolupracuji s místními Občanskými spolky při řešení nežádoucí výstavby a zastavování a zahušťování stávající výstavby.

Proč kandiduji na Praze 12

Protože v Modřanech žiji trvale již od roku 1985, jak uvádím výše, moje volba kandidovat na Praze 12 byla jednoznačná. Chtěl bych zabránit likvidaci zeleně a zahušťování zdejší městské části bezohlednými a nenasytnými developery, kteří se snaží tvářit jako spása pro zdejší městskou část, přitom opak je pravdou. Jde jim jen a jen o maximalizaci zisků bez ohledu na dopady obyvatel a zdejší krásné přírody.

Kontakt na mě

basta.praha12@seznam.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Mým hlavním cílem je zlepšit podmínky pro život zdejších obyvatel. Velmi rád bych chtěl se svými stejně smýšlejícími kolegy zamezit zmenšování zelených ploch a devastaci zdejší krajiny maximalistickými stavbami developerů, kteří sledují jen zisk. Chtěl bych, aby vedení městské části rozhodovalo především ve prospěch zdejších obyvatel a ne ve prospěch developerů či jiných zájmových skupin, jak se dosud stává.
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12