Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení PhDr. Daniela Rázková
Věk 56
Povolání zastupitelka Městské části Praha 12,
ředitelka o.p.s. Polovina nebe
Region Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce 1
Politická příslušnost KDU-ČSL

Obsah
www.danielarazkova.cz

Motto

Váš hlas má sílu bourat bariéry

O mně

Po studiích na filozofické fakultě jsem začínala jako novinářka a od roku 1999 publikovala v časopisech Reportér, Fórum a v Občanském deníku. Napsala jsem doslov ke knize Bohumila Hrabala Ponorné říčky. V roce 1991 jsem založila pražský obecní měsíčník Modřanské noviny a byla editorkou a spoluautorkou Knihy o Praze 12. Na radnici Prahy 12 jsem pracovala sedm let jako šéfredaktorka Novin Prahy 12 a od začátku roku 1998 jako tisková mluvčí. V této době jsem přijala místo tiskové tajemnice ministra školství Jana Sokola. Po změně vlády jsem odešla na třetí mateřskou a vrátila se k práci novinářky založením ekonomického měsíčníku Konkurz & konjunktura.

Do roku 2007 jsem pracovala opět na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na různých pozicích - jako členka týmu kanceláře ministra pro vztahy s veřejností, jako koordinátorka Portálu veřejné správy za celý resort školství a později jako vrchní ředitelka sekce strukturálních fondů.

V roce 2008 jsem založila divizi Public Relations v největší české mediální agentuře Médea a v dubnu roku 2009 přijala nabídku společnosti Newton na realizaci projektu hlasových technologií, který zahrnuje projekt Duhový most pro lidi se zdravotním postižením.

Od této doby se věnuji projektům pro zdravotně postižené a seniory ve společnosti s jedenáctiletou tradicí. Jmenuje se Polovina nebe, o.p.s. a mimo jiné poskytuje sociální služby jednak osobní asistence a jednak sociální rehabilitace.

V historii Prahy 12 jsem se stala v roce 2014 její první starostkou. V rámci koaliční smlouvy jsem uzavřeli dohodu o výměně na pozici starosty po dvou letech vládnutí. Po výměně bohužel nastala doba nestability ve vedení městské části. Nezkušení zástupci Hnutí ANO s ČSSD rozbili koalici a odvolali mě a kolegu Mgr. Zbyňka Boublíka z rady pod účelovou záminkou knihy "Praha 12 křížem krážem", jejíž úspěch nám koaliční kolegové záviděli. O splněných slibech Změny pro Prahu 12 a krásné knize se dočtete na Modřanských novinkách http://modranskenoviny.cz/wp-content/uploads/modranske-noviny-brezen-2017.pdf

Více na: www.danielarazkova.cz

Proč jsem se rozhodla vstoupit do politického života

Mým prvním krokem do veřejného života bylo v roce 1991 založení měsíčníku Modřanské noviny. Později jsem pomáhala zakládat křesťanskou mateřskou školku Studánka a podílela se na iniciativě vedoucí ke vzniku Mateřského centra Balónek. Souvisí to i s tím, že jsem maminkou tří dcer – Dominiky (29 let, žije a podniká se svým manželem v Dánsku), Alice (25 let, pracuje v Kodani) a Zuzanky (20 let, která studuje).

V roce 2002 a poté znovu i v roce 2006 jsem byla zvolena do zastupitelstva Městské části Praha 12, kde se věnuji především oblasti školství, práva veřejnosti na informace a hájení oprávněných zájmů občanů, například proti lobbistickým zájmům developerů. Mezi mé veřejné aktivity na Praze 12 patří i redakční práce na vydávání Modřanských novin. V letech 2010 až do jara 2014 jsem byla radní městské části. V kompetenci jsem měla postupně mediální věci a posléze sociální oblast, majetek městské části, evropské fondy. V roce 2011 jsem prosadila napříč politickým spektrem nulovou toleranci vůči hazardu, dosáhla jsem změn v řadě stavebních kauz ve prospěch místních obyvatel, prosadila jsem výrazné rozšíření jeslí Jordana Jovkova a mateřské školky Studánka a také jsem se zasadila o zřízení komunitního centra Komůrka v Palmetově ulici.

S kolegy ze Změny pro Prahu 12 jsme byli odvolání z rady nedlouho po výměně na pozici starosty za Hnutí ANO, když jsme odmítli v roce 2017 podpořit zahušťování sídlištní zástavby firmou Fisolta.

Proč kandiduji na Praze 12

Jsem patriotka a miluji tuto část Prahy. Chci ji chránit zejména před nešetrnými zásahy developerů. Radnici čekají změny, které musí přijít…

Kontakt na mě

daniela.razkova@gmail.com, daniela.razkova@polovinanebe.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Dlouhodobě usiluji o to, aby se nejen v Praze 12 o správu věcí veřejných starali kompetentní, vzdělaní a charakterní lidé - odborníci. Usiluji o změnu v myšlení, stylu a hospodárné řízení obce.
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12