Logo

Změna pro Prahu 12

Titul, jméno a příjmení PhDr.Daniela Rázková
Věk 52
Povolání zastupitelka Městské části Praha 12, ředitelka o.p.s. Polovina nebe
Region Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce 1
Politická příslušnost členka strany KDU-ČSL

Obsah

Motto

Váš hlas má sílu bourat bariéry

O mně

Po studiích na filozofické fakultě jsem začínala jako novinářka a od roku 1999 publikovala v časopisech Reportér, Fórum a v Občanském deníku. Napsala jsem doslov ke knize Bohumila Hrabala Ponorné říčky. V roce 1991 jsem založila pražský obecní měsíčník Modřanské noviny a byla editorkou a spoluautorkou Knihy o Praze 12. Na radnici Prahy 12 jsem pracovala sedm let jako šéfredaktorka Novin Prahy 12 a od začátku roku 1998 jako tisková mluvčí. V této době jsem přijala místo tiskové tajemnice ministra školství Jana Sokola. Po změně vlády jsem odešla na třetí mateřskou a vrátila se k práci novinářky založením ekonomického měsíčníku Konkurz & konjunktura.

Do roku 2007 jsem pracovala opět na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na různých pozicích - jako členka týmu kanceláře ministra pro vztahy s veřejností, jako koordinátorka Portálu veřejné správy za celý resort školství a později jako vrchní ředitelka sekce strukturálních fondů.

V roce 2008 jsem založila divizi Public Relations v největší české mediální agentuře Médea a v dubnu roku 2009 přijala nabídku společnosti Newton na realizaci projektu hlasových technologií, který zahrnuje projekt Duhový most pro lidi se zdravotním postižením.

Více na: www.danielarazkova.cz

Proč jsem se rozhodla vstoupit do politického života

Mým prvním krokem do veřejného života bylo v roce 1991 založení měsíčníku Modřanské noviny. Později jsem pomáhala zakládat křesťanskou mateřskou školku Studánka a podílela se na iniciativě vedoucí ke vzniku Mateřského centra Balónek. Souvisí to i s tím, že jsem maminkou tří dcer – Dominiky (25 let, žije se svým manželem v Dánsku), Alice (21 let, studuje ve Francii) a Zuzanky (16 let, studuje gymnázium).

V roce 2002 a poté znovu i v roce 2006 jsem byla zvolena do zastupitelstva Městské části Praha 12, kde se věnuji především oblasti školství, práva veřejnosti na informace a hájení oprávněných zájmů občanů, například proti lobbistickým zájmům developerů. Mezi mé veřejné aktivity na Praze 12 patří i redakční práce na vydávání Modřanských novin. V letech 2010 až do jara 2014 jsem byla radní městské části. V kompetenci jsem měla postupně mediální věci a posléze sociální oblast, majetek městské části, evropské fondy. V roce 2011 jsem prosadila napříč politickým spektrem nulovou toleranci vůči hazardu, dosáhla jsem změn v řadě stavebních kauz ve prospěch místních obyvatel, prosadila jsem výrazné rozšíření jeslí Jordana Jovkova a mateřské školky Studánka a také jsem se zasadila o zřízení dvou komunitních center v Palmetově ulici a K Dolům.

S kolegy ze Změny pro Prahu 12 jsme v březnu 2014 rezignovali z důvodu nesouhlasu s nehospodárným rozpočtem, který schválila TOP09 a ODS díky hlasům komunistů. A také proto, že nebylo respektováno naše právo veto zakotvené v koaliční smlouvě.

Proč kandiduji na Praze 12

Jsem patriotka a miluji tuto část Prahy. Chci ji chránit zejména před nešetrnými zásahy developerů. Radnici čekají změny, které musí přijít…

Kontakt na mě

daniela.razkova@gmail.com, daniela.razkova@polovinanebe.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Dlouhodobě usiluji o to, aby se nejen v Praze 12 o správu věcí veřejných starali kompetentní a charakterní lidé. Usiluji o změnu v myšlení, stylu a hospodárné řízení obce.
Informace o aktuálním dění naleznete na www.modranskenoviny.cz