Změna pro Prahu 12
Logo

Změna pro Prahu 12

Děkujeme

Jménem zvolených kandidátů, PhDr. Daniely Rázkové, Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., Mudr. Toma Philippa, Ing. Radmily Kapasné, Mgr. Zbyňka Boublíka, Mgr. Ivana Jurky a Ing. Jana Mikuleckého, děkujeme všem, kteří nás podpořili svými hlasy a pomohli nám k dobrému volebnímu výsledku. Vaše hlasy nás zavazují a dávají nám chuť a sílu pokračovat.Pozvánka na Cestu Změny

Cesta Změny
TOP 09 a ODS obešly partnera Změnu pro Prahu 12. Rozpočet Prahy 12 schválily s komunisty

Koalice v Praze 12 se v úterý 25.2.2014 de facto rozpadla. TOP 09 a ODS prosadila rozpočet proti vůli svého koaličního partnera Změny pro Prahu 12, a to za pomoci tří hlasů zastupitelů za KSČM. Pozoruhodné na tom je, že TOP 09 a ODS minulé koalici vyčítaly podporu KSČM do té míry, že kvůli tomu založili web Proti rudé radnici.

DopisV úterý večer TOP 09 a ODS hlasy KSČM umlčely námitky Změny pro Prahu 12. Změna požadovala politickou diskusi o dlouhodobém financování činnosti městské části Prahy 12 a na základě jejího výsledku dlouhodobé koncepční rozpočty. Tento postoj byl však dosavadními koaličními partnery spolu s komunisty přehlasován.

Protože tím vyvrcholilo nerespektování práva veta vyplývající z koaliční smlouvy ze strany TOP 09 a ODS, v úterý večer již druhá koalice na Praze 12 v tomto volebním období fakticky skončila.

Změna pro Prahu 12 od počátku svého působení v radě MČ prosazuje dlouhodobou koncepci nakládání s obecním majetkem, aby se Praha 12 postavila na vlastní nohy. Prosazuje například koncepci výstavby nové radnice na zelené louce, namísto nesmyslné přestavby obchodního domu Prior na radnici. Prior chce Změna pro Prahu 12 využít komerčně, odhadovaná výše příjmů do pokladny městské části je ve výši 20 až 30 milionů korun ročně. Namísto toho ODS dlouhodobě blokuje Prior pouze pro přestavbu na radnici. Od roku 2004 tak obchodní dům leží ladem a městská část přišla až o 200 milionů korun.

Zástupci politické rady Změny pro Prahu 12 - což je koalice politických stran Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL) a Strana zelených (dále jen SZ), Strana zdravého rozumu a Klub angažovaných nestraníků (dále jen KAN), Česká pirátská strana (dále jen ČPS), Konzervativní strana – se shodli, že koaliční smlouva přestává platit, protože byly porušeny její základní principy. (Přikládáme prohlášení hnutí Změna pro Prahu 12).


Daniela Rázková
předsedkyně zastupitelského klubu Změna pro Prahu 12Bilance – Dva roky pro Změnu


Vážení a milí sousedé, Změna pro Prahu 12 má za sebou již víc jak dva roky ve vedení vaší radnice. Rádi bychom věděli, zda má pro vás naše činnost ve vedení obce smysl. Základním naším počinem je otevřená radnice, díky které se občané mohou na životě v obci podílet. Proto jsme vytvořili řadu kroků mezi něž patří například rubrika v Novinách Prahy 12 nazvaná Mohu do toho mluvit, otevřené komise nebo nově připravovaná komunitní centra.

Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12


Přinášíme proto bilanci naší práce, kterou bychom mohli shrnout do následujících témat:

  1. Ulamujeme hroty korupce a bráníme tomu, aby odtékaly peníze do cizích kapes. A to tím, že nyní jdou přímo na účet obce. Příkladem je Změnou pro Prahu 12 vyjednaný dar developera YIT městské části na infrastrukturu ve výši 15 milionů korun nebo 650 tisíc korun od společnosti DNA na infrastrukturu v Komořanech.
  2. Ve stavebních kauzách jsme dosáhli změn projektů ve prospěch lidí, kteří bydlí v jejich okolí, například protihlukový val u Pražského silničního okruhu. Přispěli jsme k dohodě ve prospěch obou stran při úpravě stavebních projektů U Dubu a Modřanské aleje v centru Modřan. Nesouhlasili jsme s další masivní zástavbou v Cholupicích a dalším zahušťováním sídlišť.
  3. V sociální oblasti jsme prosadili na žádost maminek rozšíření jeslí v ulici Jordana Jovkova. Připravuje se komunitní centrum Království pro setkávání lidí napříč generacemi v ulici K Dolům v bývalé školní družině. Snažíme se prosadit další obdobné centrum v Komořanech v Palmetově ulici. Komunitní centra budujeme s cílem, aby se podpořila komunikace sousedů a občanů mezi sebou. Na radnici jsme v původní koalici s ČSSD a Věcmi veřejnými vytvořili pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním handicapem.
  4. Ve stejné koalici jsme také prosadili nulovou toleranci k hernám s hracími automaty. Bohužel ve spolupráci s VV nebylo možné dál pokračovat, a to kvůli „nestandardnímu“ finančnímu požadavku za hlas pro rozpočet městské části. Informovaly o tom na titulní straně Noviny Prahy 12 v květnu 2012.
  5. Hledáme další zdroje do rozpočtu naší městské části. Není tajemstvím, že jednáme o zvýšení nájmu Czech British School v pronajímaném areálu bývalé ZŠ K Lesu.
  6. Prosazujeme otevřené a vstřícné chování úředníků. Významné změny jsme dosáhli na odboru majetku a odboru výstavby, se kterými byla za minulého vedení odborů spojena řada kauz a stížností občanů, na odboru výstavby hraničících až s šikanou občanů.
  7. V oblasti životního prostředí jsme zkultivovali řadu zanedbaných pozemků, vysadili stromy a keře na ochranu proti hluku a prachu i zvýšení estetické hodnoty městské části. Zpřístupnili jsme břeh Vltavy pro pěší, vybudovali naučnou stezku. Zvýšili jsme četnost úklidu frekventovaných míst. Zdravé potraviny si můžete nakoupit na farmářských i tradičních trzích.
  8. Zvýšili jsme otevřenost radnice vůči občanům. Pro příjem Vašich podnětů jsme zavedli Zelenou linku. Na Vaše písemné dotazy odpovídáme v rubrice Můžete do toho mluvit. Vaše podněty se snažíme realizovat ve své práci na radnici. Komise jsme otevřeli pro občany a konáme je po pracovní době. Jejich doporučeními se rada zabývá.

PhDr. Daniela Rázková
uvolněná radní za Změnu pro Prahu 12Změna pro Prahu 12 prochází Prahou 12


Změna pro Prahu 12 přišla s volebním heslem a volebním programem, jehož společným jmenovatelem je změna způsobu řešení obecních záležitostí občanů na Praze 12 a s tím související způsob komunikace občanů, obyvatel naší obce a nejrůznějších podnikatelských subjektů působících v naší obci. Podstatou tohoto volebního programu je poskytnout všem občanům veškeré dostupné informace, umožnit jim zvednout svůj hlas do rozhodování o obecních záležitostech a otevřít jim jednání zastupitelstva.

Opatření, která Změna pro Prahu 12 pro splnění svého volebního programu přinesla, jsou zavedení rubriky „Můžu do toho mluvit“ v Novinách Prahy 12 a tím otevření místního tisku občanům, pořádání veřejných prezentací investorů či zvaní občanů na tyto prezentace. Umožňuje tím včas a veřejně vyjádřit názory a potřeby občanů. Oživili jsme interpelace občanů na zastupitelstvu, aby radní bezprostředně vnímali jejich potřeby a lidé mohli bezprostředně slyšet reakci radních. Tato opatření nesou svoje ovoce. Občané jsou aktivní, jak je vidět z interpelací, jejichž atmosféra je zcela jiná než v minulosti. V několika případech vstoupili občané do přímého jednání s investory a dosáhli společné dohody, jak jsme o tom psali v Novinách Prahy 12 a píšeme v naší bilanci (k nahlédnutí výše). Možná i nedávné změny v ODS jsou projevem těchto změn.Informace o aktuálním dění naleznete na www.modranskenoviny.cz